четвъртък, 1 юли 2010 г.

ЮЛСКО УТРО

ТОВА Е МОЯ ПОЗДРАВ ЗА ВСИЧКИ ПРИЯТЕЛИ
Там аз бях в едно юлско утро
Търсещ любов
Със силата
на настъпващия ден
и на красивото слънце

Под звуците
на първата птича песен
си тръгнах за дома.
Заедно с бурята
и с нощта зад мен
и по моят Път.

С деня дойде и решението
Ще продължавам да търся теб.


Търсих любовта
На най-необичайните места
Не оставих камък
непреобърнат.
Трябваше да се вгледам
в над хиляди лица.
Но никой не почувства
Огънят, който гореше

в сърцето ми,
в съзнанието ми,
в душата ми.


Там аз бях в едно юлско утро
Бях търсил любов
Със силата
на настъпващия ден
и на красивото слънце.

Под звуците
на първата птича песен
си тръгнах за дома.
Заедно с бурята
и с нощта зад мен
о, да, по моят Път.

ТАЙНАТА