вторник, 11 май 2010 г.

ЧУВАЛИ ЛИ СТЕ ЗА АЛФА ЛЪЧИТЕ НА ЧОВЕШКИЯ МОЗЪК

Alpha ли? Че какво е това животно?
 
Posted by Picasa

Замисляли ли сте се някога:
Защо около знаменитостите и рок-звездидте винаги се трупат множество поклонници?

Защо хората стават знаменити?

Защо някои жени считат някои мъже за съвършено неотразими, даже ако нямат душа за един грош, нито пък блестят с някакъв интелект?

Защо, ако образувате група от 10 души, непознаващи се един друг, скоро в тази група се появява лидер, на когото ще се подчиняват всички останали в групата?

Защо всички искат да работят с хората, които във вашата компания са достигнали най-високи печалби?

Защо такива хора могат да се захванат с всякаква работа и вече след няколко седмици или месеца почти без усилие (или с минимални усилия)достигат максимален ефект?

И, най-главното – готов ли сте да ви следват други хора?

И въпреки, че след броени минути ще научите отговорът на тези въпроси, ще ви се наложи да изминете определен път, за да можете да се наслаждавате на преимуществата, които носи това положение.

И така, отговорите на горните въпроси лежат в плоскостта на човешката психология и ние трябва да започнем именно с това.

Това, което сега искам да споделя с вас, съставлява основата на човешкото привличане...

И така, знайте:
Влечението не е резултат на нашия свободен избор
Това е биологически/инстинктивен механизъм, който в продължение на милиони години е позволявал на човека да оцелява и всички го използват несъзнателно.... до момента в който започнат специално да изучават тази тема.

Хората по своята природа могат да живеят и преуспяват само в социални групи. Те следват лидера, докато не придобият достатъчно опит и знания, който да им позволи сами да предявят претенции за мястото на лидера в своята група – или да организират нова група.

Това е инстинкт за оцеляване, заложен във всеки от нас.

Погледнете хората отстрани. Хората не могат да живеят единично, за това сформират семейства и встъпват в група с хора, на които могат да се доверяват.

А сега, нека да направим кратка екскурзия в историята. В качеството на лидер, във всяка първобитнообщинна група хора или семейство (нека го назовем „алфа”), обикновено е заставал най-силния и влиятелен както във физически, така и в интелектуален план.

Едно от неговите най-важни задължения е било защитата на групата, а като благодарност за това другите членове на групата му се отплащали и подчинявали.

По този начин човекът е осигурявал на себе си по-дълъг живот и успявал да се обзаведе и с потомство, предавайки на следващите потколения тези важни правила за оцеляване.

Този инстинкт присъства и се използва и в съвременния свят, само,че значимостта на лидера вече се изразява не толкова с неговата физическа сила, колкото, например с деловата му хватка, социализацията, финансовото благополучие, образоваността.

И успоредно с това ние както преди намираме другите хора привлекателни или непривлекателни в зависимост от това, каква е тяхната значимост, тъй като ние сами придобиваме частичка от тяхната „значимост” по асоциативен принцип.

Да вземем за пример някоя знаменитост и нейното обкръжение.

Хората, обкръжаващи известният човек, сами придобиват, благодарение на общуването си с него някакъв социален статус, което ги прави по-притегателни. Считат ги за значителни и привлекателни за другите хора, които са извън пределите на тази група, но биха искали да попаднат в тази среда.

От това можем да извлечем два важни извода:

1. Хората изпитват подсъзнателно влечение към хора, демонстриращи лидерски способности и имащи голям авторитет.
2. Ако вие искате да се реализирате като организатор на група, то вие сте длъжни да се научите да предавате тези качества, тоест, да станете лидер, който може да помогне на другите да станат лидери.

Ако ваш дистрибутор и/или нов партньор не притежават качествата на Лидер, ще им се наложи да се понапрегнат, за да могат в крайна сметка да развият в себе си необходимите навици.

Този процес по-скоро ще се проточи години до тогава, докато не се сдобият с този ефект случайно – или не се появи някой, който да сподели с тях знанията, които да им помогнат да станат Алфи осъзнато.

И така, когато става въпрос за МЛМ и спонсорство, вие сте длътни да получите едно откровение – ако, разбира се не сте го получили по-рано....
Хората не се привличат от бизнеса, хората се привличат от ВАС
В действителност, в нашето общество има три вида хора – „алфи”, „потенциални алфи” и „бети”.

Също така може да бъдат наречени „състояли се лидери”, „потенциални лидери” и „последователи”. Всяка категория си има своите преимущества и особености или отсъствие на такива.

Към настоящия момент вие към коя от тези три категории се отнасяте? Има един много прост способ за проверка – може и да не е много научен, но от това не става по-малко ефективен.

Когато следващият път се окажете в обществото и срещнете с погледа си лице от противоположния пол, обърнете внимание на това, кой от вас първи ще отклони погледа си. Вие или другия човек?
• Ако вие сте отклонили първи поглед, то вие сте, преди всичко тип „бета” или с наклон към потенциална „алфа”.
• Ако вие сте продължили да гледате човекът докато той отклони поглед в страни – вие сте с голяма степен на вероятност „алфа”.

А сега запитайте себе си, грижа ли ви е какво си е помислил за вас този човек. Само си отговорете честно. Интересно ли ви беше да узнаете какво си мисли за вас? Безпокоеше ли ви как ще ви оценят?

Ако отговорът ви е да, то вие принадлежите към тип „бета” или „потенциална алфа”

Има още един интересен факт....

Това, в коя група сега се намирате, не зависи в никаква степен от вашият опит, длъжност и каквото и да е в този дух... Това зависи от вашата МЕНТАЛНОСТ – вътрешно състояние, което никой не ви предава отнякъде отвън. Това, в коя група се намирата, отразява вашето вътрешно възприемане на самия себе си. Вие и само вие решавате в коя категория да принадлежите.
Обществото или ще се съгласи с вас и ще застане зад вашето решение, или ще ви уличи в това, че „лъжете” – в зависимост от това, доколко вашето поведение се съгласува с вашата представа за себе си. Това се нарича вашата „първооснова” или „състояние на ума” или вашето „настройка на ума”.
С вярата не може да се лъже. Вие не можете да лицемерите или играете като в театър. Вие или действително вярвате в своите способности, или не.

Започвайки работа върху себе си, отначало ще се чувствате като че се преструвате, когато започнете да укрепвате новата си самопредстава. Възможно е даже истинските алфи да се опитат да ви поразтърсят, усещайки, че още не сте напълно уверен в себе си....
КЛЮЧОВАТА ДУМА ТУК Е ОЩЕ!!! Това е процес. Има такава поговорка:”Преструвай се, докато сам не повярваш”. Но да се преструваш, не винаги означава да лъжеш. Това просто означава, че на вас ви се налага още да преодолявате себе си, за да се извисите от „последовател” до „потенциален лидер”, а след това и до реален Лидер.

Вашите приятели, членовете на семейството, колеги, непременно ще ви изпитват в движението ви по този път. В работното обкръжение винаги възниква враждебност, когато редови изпълнител започне да се превръща в лидер, стремейки се да заеме лидерска позиция.
Борбата с вашата предишна представа за себе си и опитът да се държите не както обикновено сте го правили до сега е нещо плашещо, което, обаче носи удивителни награди на финала. Повишаването на вашата значимост в очите на обкръжаващите ви и мъжеството да преминете от едната група в другата – в действителност в това е цялата същност на личностното израстване.

ВСЕКИ лидер е започнал от тази точка и вие трябва да знаете това
РОЛЯТА НА ВЯРАТА
Вярата винаги предшества резултата.
Вярата води към определено поведение и постъпки. В началото това поведение ще ви се струва доста несвойствено за вас, но с малко упорство (а може би и частичка инат), търпение и позитивно настроение, и вие се превръщате в човек от този тип, който вие необходим за да постигнете желаните резултати.

ВРЪЗКАТА С МУЛТИЛЕВЪЛ МАРКЕТИНГА, МЛМ

Вашата цел в МЛМ е да станете това, което аз наричам „Алфа лидер в МЛМ”

Пример за „алфа” може да бъде успешният лидер, който е настроен за просперитет и изобилие, когото с готовност следват останалите.

Пример за „потенциален алфа” – някой, който си е поставил за цел да прояви своите лидерски способности. Преди да постигнат този съществен резултат, на хората от този тип се налага да поработят за това.
• Те са започнали да тренират своите дистрибутори и да им дават указания;
• Те са започнали да водят телефонни разговори с клиентите с по-уверен тон;
• Те са започнали да организират трейнинги и да канят на тях гости;
• Те приемат като лична отговорност своето придвижване в качеството на топ-лидери в своята МЛМ компания;
• И, разбира се, тяхната лична самооценка е започнала забележимо да се повишава.

КАКВО СА „БЕТИТЕ”
А сега нека да поговорим за третата, най-многочислена група – за „бетите”. Те обикновено нямат много знания и опит, които да предадат на другите, за това те се присъединяват към хора, притежаващи тези качества, с надеждата да приемат нещо от тях.
В същност, те не са уверени в себе си или просто изпитват неловкост при мисълта за това, че биха могли да станат лидери. Обикновено техният живот представлява „реакция” на събитията, в същото време, в което други хора диктуват свои правила и формират реалността.
Още една важна особеност за „бетите” – при тях винаги и за всичко е виновен някой друг.

Основната разлика между „потенциалните алфи” и „бетите” се състои в това, че в първите има визия, смелост и желание да рискуват и поемат отговорности. Ако вие не сте в състояние да преодолявате трудности, как може да очаквате, че другите ще ви следват? В тази връзка следва да отбележим два важни момента:

Първо – Нито един човек не може да мине без други хора и по тази причина всеки един е длъжен в началото да следва лидера си, преди да се научи сам да лидерства. На мене ми отне години за да се превърна от „бета” в „потенциална алфа”, а след това – в „алфа” поради това, че пред очите ми нямаше пример, който да следвам и още повече, нямаше системата, която ще ви представя.

Второ - Вашата цел – да станете „алфа” във всички области на живота и, разбира се, преди всичко в бизнеса. „Алфи” – това са такива хора, на които другите искат да започнат да приличат. Това са лидери. Те са търсени, тях се стремят да ги следват. Те са привлекателни за другите и успехът им се отдава леко.

Ето 10 лични качества, общи за всички „алфи”:

1. Лидерите обладават природен „магнетизъм”, доколкото излъчват увереност и не я губят даже тогава, когато ги критикуват.
2. Те точно знаят какво искат и съсредоточават своите усилия за постигане на своите цели.
3. Принципите им са толкова твърди, че обкръжаващите ги се „потапят” в тяхната реалност. Всичко, което те правят, е подчинено на правилата, продиктувани от тази реалност и определящо кое може и кое не трябва да се прави. Имат доволно много правила, които трябва да спазвате, оказвайки се редом с тях.
4. Те са честни със себе си и не понасят неуважения към своята личност; те винаги отговарят на това негативно – като правило, игнорирайки човека, който не ги уважава или даже напълно зачерквайки го от своя живот.
Вие някога забелязвали ли сте как Доналд Тръмп отговаря на въпрос, демонстриращ неуважение към него? Той въобще не отговаря. Точка. Той или игнорира питащият, или отговаря на онзи въпрос, който, както той счита, са били длъжни да му зададат вместо този.
5. Такива хора могат да предадат на другите много ценности.
6. Те искрено обичат себе си.
7. Те обичат и защитават тези, които са значими за тях.
8. Те винаги излъчват позитивна енергия и оптимизъм.
9. Те се уважават, грижат се за своето тяло, обличат се с вкус и водят здравословен начин на живот.
10. Те правят това, което болшинството хора предпочитат да не правят

Лидер под чието ръководство е група от десет - хиляда души – това е „алфа”.

Младеж, който знае как да завоюва най-добрите девойки – това е „алфа”.

Жената, на която вие се възхищавате, облечена стилно, достойно и модно – това е „алфа”.

Мъжът във Ферарито, спиращ срещу вас на светофара – това е „алфа”.

Свещенникът във вашата църква – това е „алфа”.

Жената, даваща прием, на който всеки би искал да присъства – това е „алфа”.

За МЛМ: „алфа”, това е човек, който без особени усилия става спонсор на другите. Човек, към който постоянно се присъединяват в първа линия нови партньори.

Разликата между „алфите” и „бетите” е огромна – в начина на живот, в доходите, в социалното обкръжение, възможностите, уважението и възхищението, което им оказват.

Как да станете Алфа? Научете за това от курса Alpha Networker - вече достъпен и за такива като нас - http://navilim.isifedu.com/user/create (линкът е за тези, които не са част от екипа ISIF България).


Неофициален превод от Хенрих Ердман
С редакцията на Иван Миланов

Няма коментари:

ТАЙНАТА